logo
GR | ΕΝG
search icon

μαθήματα χειμερινής περιόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Στόχος του Μαθήματος είναι η περιγραφή των πιο διαδεδομένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με τρόπο απλό χωρίς περιττές μαθηματικές αποδείξεις και τύπους, έτσι ώστε  να είναι δυνατή η κατανόηση του μαθήματος από όλους τους φοιτητές διαφορετικών κατευθύνσεων που θα ασχοληθούν με την Διοίκησης των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Γι΄ αυτό τον λόγο έχει δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες  περιπτώσεων που παρουσιάζονται και αναλύονται σε κατάλληλο διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: t.lazaridis@aua.gr
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: s.klonaris@aua.gr
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ: malesios@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές λογιστικές έννοιες και τη χρήση μεθοδολογιών και αλγορίθμων της χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και αποκτούν το απαιτούμενο υπόβαθρο για να κατανοήσουν τη χρησιμότητα και τη χρήση χρηματο-οικονομικών εργαλείων για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
Οι μελέτες περίπτωσης και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με ομαδικές μελέτες βοηθούν στην κατανόηση και την πρακτική.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πέτρος Σολδάτος: p. soldatos@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών, θεωριών και εργαλείων του Μάρκετινγκ μέσα από το πρίσμα των Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές

(1) θα έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ

(2) θα έχουν αποκτήσει την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα marketing plan

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Λιονάκης: Lionakis@aueb.gr

pdf icon

Παρουσίαση Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

(επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στον προγραμματισμό και τη λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση στα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Εξετάζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση προμηθειών, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διανομή προϊόντων και τη διαχείριση παραγγελιών, καθώς και ζητήματα αναφορικά με τις λειτουργίες της αποθήκευσης και της εμπορευματικής μεταφοράς. Επιπλέον, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες και τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων και ζητήματα σε σχέση με τον στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • εξηγεί τη δομή, τα συστατικά και τις ιδιαιτερότητες των εφοδιαστικών αλυσίδων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • εφαρμόζει σύγχρονες προσεγγίσεις, εργαλεία και μεθόδους στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • εφαρμόζει μια συστημική και ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • συγκρίνει εναλλακτικές λύσεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γιάννης Τσουλφάς: giannis@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
Εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την Επιστήμη των Τροφίμων μέσω της παροχής βασικών γνώσεων  χημείας, μικροβιολογίας/υγιεινής, επεξεργασίας και συντήρησης, ώστε ο διδασκόμενος να μπορεί να κατανοεί θέματα που αφορούν στην  τεχνολογία, ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ευστάθιος Πανάγου: stathispanagou@aua.gr
Γεώργιος Ιωάννης Νυχάς:

pdf icon

Παρουσίαση Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων

Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν την διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και στις μεθόδους που αυτές χρησιμοποιούν κατά την λήψη των αποφάσεων τους. Συγκεκριμένα, το μάθημα ξεκινάει με μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών οικονομικών εργαλείων ανάλυσης και στην συνέχεια εστιάζει στο πως οι διάφορες δομές αγοράς επηρεάζουν τις αποφάσεις και την συμπεριφορά των επιχειρήσεων τροφίμων  καθώς και τις στρατηγικές τιμολόγησης που αυτές ακολουθούν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εμπειρικές εφαρμογές σε αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με χρήση δεδομένων. Επιπρόσθετα, το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονα θέματα οργάνωσης των επιχειρήσεων τροφίμων και στις μεθόδους διαχείρισης του επιχειρηματικού κόστους και διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αντώνιος Ρεζίτης: arezitis@aua.gr
Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ: k.chatzimichael@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων

Οικονομικά της Καινοτομίας
Χειμερινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Αυτό το μάθημα θα αναδείξει τα σημαντικότερα θέματα δημιουργίας και λειτουργίας ενός εγχειρήματος που εμπορεύεται ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία. Θα εμβαθύνει τόσο στις εσωτερικές πτυχές (οργανωτικές, διαχειριστικές κ.λπ.) όσο και στις εξωτερικές (δραστηριότητες μάρκετινγκ, δυναμικές του κλάδου κ.λπ.). Θα εκθέσει τους φοιτητές σε χρήσιμα εργαλεία που σχετίζονται με τις τεχνολογικές επιχειρήσεις και θα προσφέρει μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ο τρόπος με τον οποίο τα πανεπιστήμια συμβάλλουν στην έρευνα σε πολλά τεχνολογικά εγχειρήματα εκκίνησης.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μια σταθερή κατανόηση των κύριων επιχειρηματικών διαστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται ένα τεχνολογικό εγχείρημα. Θα είναι επίσης εξοπλισμένα με εργαλεία εταιρικών πόρων χρήσιμα για την αξιολόγηση προκλήσεων και προβλημάτων (π.χ. ανάλυση SWOT, 4 Ps, αρχές ενός επιχειρηματικού μοντέλου). Οι φοιτητές θα εκτεθούν στα βασικά και τη μηχανική των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στη μήτρα αποφάσεων της επιχείρησης. Τέλος οι φοιτητές θα εξετάσουν από ποσοτική σκοπιά ζητήματα που εξετάστηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κυριάκος Δρίβας: drivas@unipi.gr

pdf icon

Παρουσίαση Οικονομικά της Καινοτομίας

μαθήματα Εαρινής περιόδου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιχειρησιακή Στρατηγική
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Το μάθημα παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για το Στρατηγικό Μάνατζμεντ από την πλευρά της στρατηγικής. Προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να δέσουν όλα αυτά που έχουν μάθει σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του μάνατζμεντ και να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή στην ανάλυση των πολυσύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική ενσωματώνει όλες τις πλευρές ενός οργανισμού και επομένως σκοπεύει να αξιοποιήσει τη γνώση και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε άλλα μέρη του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το μάθημα σχετίζεται με το μάνατζμεντ του οργανισμού, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών, επιχειρηματικών και λειτουργικών στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των διαδικασιών. Τέσσερα είναι τα κύρια μέρη του μαθήματος: α) Η Στρατηγική Ανάλυση, β) Η Διαμόρφωση της Στρατηγικής, γ) Η Υλοποίηση της Στρατηγικής και δ) Η Αξιολόγηση της Στρατηγικής.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος: iliopoulosC@agreri.gr
Χρύσα Αγαπητού: chrysa.agapitou@gmail.com

pdf icon

Παρουσίαση Επιχειρησιακή Στρατηγική

Advanced Approaches to Management
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

The aim of the course is to provide students with the opportunity to develop a strong conceptual framework for analysing organisations, evaluating the role of managers in contemporary organisations and managing change. The course introduces numerous theories dealing with organisational structure and culture, groups and leadership, technology and innovation, management learning and problem – solving. These theories are used as resources for handling effectively case studies and role-play exercises. A number of short-videos are also shown to highlight different managerial challenges in today’s organisations.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Yiannis Gabriel: Y.Gabriel@bath.ac.uk

pdf icon

Παρουσίαση Advanced Approaches to Management

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Η κάθε επιχείρηση έχει ως σκοπό να πετύχει τους στόχους της προσπαθώντας να χτίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Σημείο κλειδί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού. Η κατανόηση των αρχών της Διοίκησης Ανθρωπίνου δυναμικού είναι καταλυτική για την επιτυχία μίας εταιρείας. Στην σημερινή εποχή η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές, λειτουργίες και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με στόχο να αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την κριτική σκέψη που απαιτείται ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος είτε ασχοληθούν με την καριέρα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού είτε ασχοληθούν με άλλους κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίσουν τη σημασία της ΔΑΔ ως μια βασική διοικητική λειτουργία
• Κατανοήσουν τον στρατηγική ρόλων της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Διαχειριστούν αποτελεσματικά ζητήματα στελέχωσης, αμοιβής εκπαίδευση και ανάπτυξη των
εργαζομένων, και την διαχείριση της απόδοσής τους.
• Κατανοούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων
• Κατανοούν και βελτιώνουν ζητήματα παρακίνησης εργαζομένων

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ειρήνη Τσαχουρίδη: etsachouridi@aueb.gr

pdf icon

Παρουσίαση Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

(επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)
Συμπεριφορικό Μάρκετινγκ
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτή ως ψυχολογική διαδικασία και όχι ως φυσική διαδικασία, όπως αντιμετωπίζεται σήμερα από τις οικονομικές επιστήμες. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές συμπεριφορικές μεροληψίες, καθως και στους τρόπους που αυτές μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας και την βελτίωση της στρατηγικής marketing.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ανδρέας Δριχούτης: adrihout@aua.gr
Αχιλλέας Βασιλόπουλος: avas@uoi.gr

pdf icon

Παρουσίαση Συμπεριφορικό Μάρκετινγκ

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Νέα Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, Νομοθεσία-Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στα Τρόφιμα, Περιγραφή εργοστασίου Κρέατος-Προϊόντα Κρέατος, σύγχρονες τάσεις συσκευασίας κρέατος, Περιγραφή εργοστασίου γάλακτος, Περιγραφή εργοστασίου χυμών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελευθέριος Δροσινός: ehd@aua.gr
Γεώργιος Κοτσερίδης: ykotseridis@aua.gr
Αναστάσιος Ακτύπης: aktyp@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπυχιακοί φοιτητές να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη εφαρμογή των συστημάτων των συστημάτων διαχείρισης στις επιχειρήσεις τροφίμων. Επιπλέον οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης και να αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις του προτύπων.

Νέα Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, Νομοθεσία-Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στα Τρόφιμα, Περιγραφή εργοστασίου Κρέατος-Προϊόντα Κρέατος, σύγχρονες τάσεις συσκευασίας κρέατος, Περιγραφή εργοστασίου γάλακτος, Περιγραφή εργοστασίου χυμών.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελευθέριος Δροσινός: ehd@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εαρινή Περίοδος ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το ρόλο και τη λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, δηλαδή τις αποφάσεις επενδύσεων και τις αποφάσεις χρηματοδοτήσεων.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεωργακόπουλος Γεώργιος: ginf5geg@aua.gr

pdf icon

Παρουσίαση Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σημείωση

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διδάσκονται τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα (3 σε κάθε περίοδο), ενώ κατά το δεύτερο έτος διδάσκονται τα 4 προαιρετικά μαθήματα (2 σε κάθε περίοδο).

Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί Τεχνολογία Τροφίμων, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα «Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων».

Ένα προαιρετικό μάθημα θα διδάσκεται μόνον εφόσον το ζητήσει το 20% των εγγεγραμμένων φοιτητών, που παρακολουθούν προαιρετικά μαθήματα και σε κάθε περίπτωση  επτά (7) τουλάχιστον φοιτητές.

Κάθε μάθημα διαρκεί 30-36 ώρες και λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.