logo
GR | ΕΝG
search icon

προκήρυξη

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ. 2105294776, mba@aua.gr) αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το εν λόγω Πρόγραμμα MBA 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή καθορίζει κάθε χρόνο έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για το Πρόγραμμα MBA, οι οποίες προσφέρουν μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Τα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση. Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα). Το ύψος του καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις.

Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων)

Αιτήσεις: έως 23/06/2023

Συνεντεύξεις: 28/06/2023 και 29/06/2023

Αποτελέσματα: 04/07/2023 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων

Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Αιτήσεις: έως 08/09/2023

Συνεντεύξεις: 12/09/2023 και 13/09/2023

Αποτελέσματα: 15/09/2023 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία  του ΠΜΣ, κα. Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55  Βοτανικός- Αθήνα, 2105294776, mba@aua.gr

pdf icon

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης

αιτηση

  Δηλώνω ότι τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αληθή και ότι υποβάλλονται εκ μέρους μου στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης για συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» (ΜΒΑ Food & Agribusiness). Δηλώνω, επίσης, ότι τα τρίτα πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζω για τη λήψη συστατικών επιστολών (καθηγητές, εργοδότες) έχουν προς τούτο ενημερωθεί και έχουν ρητά συναινέσει σε αυτό. Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη λήψη ενημερωτικών email σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μου στο ΜΒΑ. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνω ότι τα ως άνω δεδομένα μου μπορεί να γνωστοποιηθούν σε πρόσωπα που εργάζονται/ απασχολούνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφόσον απαιτηθεί από το νόμο ή/και για την ικανοποίηση του δικαιώματός μου, τα δεδομένα αυτά θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (π.χ. ελεγκτικές αρχές). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΓΠΑ για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, με την επιφύλαξη διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν εντωμεταξύ ή την άσκηση νομικών αξιώσεων. Τέλος, ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου (δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, κλπ.) και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (dpo@aua.gr):
  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  pdf icon

  Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης

  Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας συμμετοχής:

  Χρησιμοποιήστε ελληνικούς χαρακτήρες, με Κεφαλαίο το πρώτο γράμμα του ονόματος και του επωνύμου σας και τόνους για τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία σας δεν είναι Ελληνικά.

  Μην αποστέλλετε περισσότερες από μία αιτήσεις για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

  Μετά την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης σας ηλεκτρονικά θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.