Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ομάδες φοιτητών μας θα παρουσιάσουν πέντε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις με τη μορφή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν εκπονήσει. Πρόκειται για εξαιρετικές ιδέες που συνθέτουν αρμονικά το τεχνικό υπόβαθρο των φοιτητών μας με την οικονομική διάσταση, στην οποία εξειδικεύονται από το Πρόγραμμα.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους θα παρουσιαστούν στο κοινό την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, στις 18:00, σε τηλεδιάσκεψη. Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν, εκτός από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων του Κλάδου, Επιχειρηματίες και Επενδυτές, καθώς και μεγάλος αριθμός φοιτητών.
Την εκδήλωση θα υποστηρίξει Επιστημονική Επιτροπή έμπειρων Ακαδημαϊκών και στελεχών Επιχειρήσεων με παρεμβάσεις, σχολιασμό και βελτιωτικές προτάσεις κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.
Οι συντονιστές της Εκδήλωσης
Πέτρος Σολδάτος, Ομ. Καθ. ΓΠΑ
Δημήτρης Παπαδάκος, Τραπ. Πειραιώς
Γεωργία Παπαϊωάννου, ΜΒΑ, ΓΠΑ