Τεχνικές προδιαγραφές web site
 
  Τυπώστε αυτή τη σελίδα   Επικοινωνείστε μαζί ΞΌΞ±Ο‚   Ερωτήσεις - Βοήθεια
 
 
 
Αρμόδια συλλογικά όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος είναι (σε επίπεδο Προγράμματος) η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων και η τριμελής Συντονιστική Επιτροπή.
 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ/Φαξ : +30 210 529 4776
Νοέμβριος 2006