Τεχνικές προδιαγραφές web site
 
 
  Τυπώστε αυτή τη σελίδα   Επικοινωνείστε μαζί ΞΌΞ±Ο‚   Ερωτήσεις - Βοήθεια
Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με σεμινάρια από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστήμονες κύρους ή στελέχη επιχειρήσεων, σε σχετικά με το αντικείμενο της εξειδίκευσης θέματα.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές λαμβάνουν 5 επιπλέον πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη συμμετοχή τους στον κύκλο των σεμιναρίων.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ/Φαξ : +30 210 529 4776
Νοέμβριος 2006