Τεχνικές προδιαγραφές web site
 
 
  Τυπώστε αυτή τη σελίδα   Επικοινωνείστε μαζί ΞΌΞ±Ο‚   Ερωτήσεις - Βοήθεια
Τα διδασκόμενα μαθήματα ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

Α) Οικονομική και Τεχνολογική Υποδομή
Β) Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γ) Εξειδικευμένα μαθήματα που συμπληρώνουν τις αναγκαίες οικονομικές και τεχνολογικές γνώσεις.

Κάθε μάθημα διαρκεί 30-36 ώρες και λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική.
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
Tηλ/Φαξ : +30 210 529 4776
Νοέμβριος 2006