Οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία της κας Ελένης Δομαζάκη, Corporate Communication Strategies της Creta Farms με θέμα «Global Νutrition Τhreat».  Η κα Δομαζάκη ανέλυσε πώς μια εταιρία τροφίμων στην Κρήτη κατάφερε να δώσει μια νέα πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας και να γίνει leader στο παγκόσμιο food technology μέσα από την επιστροφή στις ρίζες.