Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ομάδες φοιτητών μας παρουσίασαν οκτώ ελκυστικές, καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις με τη μορφή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν εκπονήσει. Πρόκειται για εξαιρετικές ιδέες που συνθέτουν αρμονικά το τεχνικό υπόβαθρο των φοιτητών μας με την οικονομική διάσταση, στην οποία εξειδικεύονται από το Πρόγραμμα.
Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους παρουσιάστηκαν στο κοινό την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00, σε τηλεδιάσκεψη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων του Κλάδου, Επιχειρηματίες και Επενδυτές, καθώς και μεγάλος αριθμός φοιτητών.
Την εκδήλωση υποστήριξε Επιστημονική Επιτροπή έμπειρων Ακαδημαϊκών και στελεχών Επιχειρήσεων με παρεμβάσεις, σχολιασμό και βελτιωτικές προτάσεις κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Στα posters που επισυνάπτονται, εμφανίζονται τα κύρια στοιχεία της παρουσίασης κάθε ομάδας.